INFO@DETUINENVANSCHALUINEN.NL

BEL ONS OP 06 - 20 61 38 89

Professioneel methodische onderbouwing

Onze boerderij werkt volgens uitgangspunten van de zogenaamde ‘belevingsgerichte zorg’ . Een mens met ouderdomsverwarring of dementie is geen ‘patiënt’, maar een mens met een bijzondere eigen leefwereld, die we kunnen leren begrijpen en waarbij we proberen aan te sluiten.

Eigenlijk is ‘dagbesteding’ niet het juiste begrip bij onze boerderij. Alleen maar ‘bezig houden’ leidt tot versnelde achteruitgang. Dat willen we niet. We realiseren ons, dat we een hele belangrijke bijdrage moeten leveren aan het zo lang mogelijk verantwoord thuis kunnen blijven wonen. Dat vraagt om een gedegen methodische aanpak, want ouderdomsverwarring en dementie is één van de moeilijkst te bevatten aandoeningen.

Daarom hebben wij gekozen voor de bewezen methodiek volgens de Oostenrijkse verpleegkundige professor Erwin Böhm. Die methode heeft de afgelopen jaren ook al in Nederland tot verrassende resultaten geleid (zie: www.de-mensch.nl ).

De zorgmethode volgens Böhm

Wij werken met de persoonlijke belevingsbiografie van een mens, die met name teruggrijpt op gewoonten, normen en waarden uit de periode van vóór het dertigste levensjaar, ook al hebben mensen nog actuele herinneringen.

De biografie wordt volstrekt waardevrij geschreven met behulp van de verhalen van de mens zelf. Dat is noodzakelijk, omdat eigenlijk alleen de mens zelf het leven kan beschrijven zoals hij of zij dat beleeft. Daarnaast wordt beschreven in welke omgeving en cultuur iemand is opgegroeid.

Samen met de gegevens van partners, kinderen of anderen benutten we het geheel aan informatie voor het bouwen aan een stabiele en zingevende daginvulling. Dat beperkt onrust en agressie. Het houdt de mensen letterlijk ‘op de been’.

We kunnen de resultaten objectief meten en daarmee verbeteringen inzetten. Met onze uitkomsten helpen we ook in de thuissituatie, bij voorkeur in goed overleg met alle betrokken mantelzorgers en professionals.

Uitstel van regressie (teruggang) is ook een maatschappelijke kostenbesparing

Omdat we de achteruitgang van een cliënt in de Böhm zorgmethodiek kunnen beperken, werken we niet alleen aan het welzijn van onze deelnemers en zijn naasten. Het leidt tot een aanzienlijke maatschappelijke kostenbesparing.